Epiros

EPIROS je jedna je od najvećih kompanija za proizvodnju sira u Grčkoj sa najsavremenijom proizvodnom i ambalažnom jedinicom u regionu Epir u Grčkoj. Godišnje se u mlekari EPIROS preradi oko 32 000 tona ovčijeg i kozjeg mleka. Proizvodni kapacitet i metode kompanije, dosledno ulaganje u tehnologiju, istraživanje i razvoj, plus inovativni duh u kombinaciji sa dubokim znanjem i iskustvom tradicije, garantuju odličan kvalitet proizvoda EPIROS, što dokazuje i to da je EPIROS feta najnagrađivanija feta na svetu!