Ellinikon

Ellinikon ekstra devičansko hladno ceđeno maslinovo ulje superiornog
kvaliteta dobijeno iz maslina isključivo mehaničkim putem. ELLINIKON stiže direktno sa Ermionida koje je malo poluostrvo na istočnoj obali Peloponeza i njen glavni grad je Kranidi.