Kategorija Tradicija

Tradicije u Grčkoj i ostrvima

Običaji i tradicija u Grčkoj i grčkim ostrvima važan su aspekt grčke kulture. Postoje ili verskog karaktera ili potiču iz paganizma. Štaviše, većina tradicija i festivala koji se i danas slave su religiozne.